Vårt team

Mia Caroline Sandøy

Daglig leder | Sykepleier

Lang erfaring som sykepleier på bl.a. legevakt, også fagsykepleier.

Bjørn Eidissen

paramedic | instruktør

Mange års erfaring som Paramedic både sivilt og militært.

Christian Ødegård

Driftssjef | styreleder | eier

Over 10 års erfaring med arrangering og gjennomføring av opplæring og større kurs for ambulansepersonell.

Monica Andreassen

Sykepleier | instruktør

Mange års erfaring som sykepleier på legevakt og legebil.

Eirik Holmstrøm

fagutviklingsparamedic | instruktør | Flight paramedic ccatt

Over 30 års erfaring fra prehospitalt arbeid sivilt og militært i inn- og utland.

Nicolas Krantz Mølmen

Lege | LIS Anestesi | instruktør

Blog at WordPress.com.