Førstehjelpskurs Elektro

Informasjon om Førstehjelpskurs elektro:

Kr. 6.700,-

Priseksempel for 3 timers kurs for inntil 20 deltagere

Vi kan ta imot flere enn 20 deltagere etter nærmere avtale.

Pris for et 4 timers kurs er kr. 8.000,-­

Målgruppe

Personer som jobber innen elektrofaget
Personer som trenger førstehjelpskurs godkjent for FSE

Kurstimer

3-4 kurstimer.

Hvorfor velge Norsk Akuttmedisin AS:

Erfarne instruktører: Våre kurs ledes av erfarne instruktører med medisinsk bakgrunn og ekspertise innen førstehjelp. Du vil lære fra de beste og få praktisk opplæring som gjør deg trygg og kompetent.

Sertifiserte kurs: Alle våre kurs er sertifisert og følger nye nasjonale førstehjelpsstandarder (Norsk standard SN-NSPEK 10501:2023). Ved fullføring av kurset vil du motta et kursbevis som bekrefter dine ferdigheter og kompetanse.

Praktisk og interaktiv opplæring: Vi tror på læring gjennom praksis. Våre kurs er designet for å være interaktive og engasjerende, med hands-on øvelser som gir deg reell erfaring med førstehjelpssituasjoner.

Tilpasset opplæring: Vi tilpasser opplæringen til dine behov og forutsetninger. Enten du er nybegynner eller ønsker å oppdatere og forbedre dine eksisterende kunnskaper, vil våre kurs gi deg den relevante opplæringen du trenger. Er det spesielle behov eller ønsker dere har eller situasjoner som ofte er aktuelle på deres arbeidsplass tilpasser vi gjerne opplæring til dette.

Konkurransedyktige priser: Vi tror på å gjøre førstehjelpskurs tilgjengelig for alle. Derfor tilbyr vi konkurransedyktige priser uten å gå på kompromiss med kvaliteten på opplæringen

Kursene alle har behov for

“Hvis du vil være forberedt på en nødsituasjon, er det viktig å ha kunnskap om førstehjelp. Førstehjelpskurs elektro er en flott måte å lære de grunnleggende ferdighetene som kan redde liv. Disse kursene gir deg opplæring i hvordan du håndterer ulike typer skader og nødsituasjoner, inkludert hjerteinfarkt, hjerneslag, kvelning, brannskader og blødninger.

Det beste med førstehjelpskurs er at de er tilgjengelige for alle. Uansett om du er en forelder, en lærer, en bedriftseier eller bare en nysgjerrig enkeltperson, vil du ha nytte av kunnskapen og ferdighetene som blir lært. Å kunne handle raskt og effektivt i nødsituasjoner kan gjøre en stor forskjell i å redde liv og lindre lidelse.

Førstehjelpskurs elektro vil utruste deg med de grunnleggende ferdighetene du trenger for å kunne handle umiddelbart inntil profesjonell hjelp er tilgjengelig.

Kursinnhold

Når du deltar på et førstehjelpskurs elektro, vil du lære om ulike nødsituasjoner og hvordan du kan håndtere dem på en trygg og effektiv måte. Kurset vil introdusere deg for grunnleggende førstehjelpsprinsipper, som inkluderer å evaluere en persons bevissthet, pustearbeid og sirkulasjon, samt riktig bruk av hjerte-lunge-redning (HLR) og førstehjelpsutstyr som bandasjer og annet stabiliseringsutstyr.

Du vil også lære om spesifikke førstehjelpsprosedyrer for vanlige skader og situasjoner, for eksempel brannskader, kutt, brudd, hjerteinfarkt, slag og sjokk. Kurset vil fokusere på å gi deg de nødvendige ferdighetene og kunnskapen til å kunne gi umiddelbar hjelp og potensielt redde liv i nødsituasjoner.

Et viktig aspekt ved førstehjelp er også evnen til å bevare roen og håndtere stress under press. Kurset vil derfor inkludere trening i kommunikasjon og beslutningstaking under stressede situasjoner. Dette gjør at du kan ta de beste avgjørelsene og handle på en rasjonell måte.

Husk at førstehjelp er universelt nødvendig, uavhengig av alder, kjønn eller yrke. Å ha kunnskap om førstehjelp kan gjøre en betydelig forskjell i nødsituasjoner og bidra til å redde liv. Så sett av tid til å delta på et førstehjelpskurs. Da blir du en tryggere og mer kompetent ressurs i dine omgivelser.

Blog at WordPress.com.