Akuttkurs for tannklinikk

Akuttkurs for tannklinikk
Tannlege

Informasjon om kurset

Kr. 8000,-

Priseksempel for 4 timers kurs for inntil 20 deltagere

Vi kan ta imot flere enn 20 deltagere etter nærmere avtale.

Målgruppe

Tannleger og annet personell som jobber på tannklinikk

Kurstimer

4 kurstimer.

Målrettede kurs

Akuttkurs for tannklinikk er et spesialutviklet kurs som tilbyr omfattende opplæring og kunnskap for tannleger, tannpleiere og annet personell som jobber på tannklinikker. Dette kurset er laget for å ruste deltakerne med de nødvendige ferdighetene og kunnskapen som kreves for å håndtere akutte situasjoner som kan oppstå i en tannklinikk.

I løpet av kurset vil deltakerne lære å håndtere synkoper, brystsmerter, hjerneslag, anafylaksi livløshet, blødninger, samt andre nødsituasjoner som kan oppstå på en tannklinikk. Det vil bli fokusert på både teori og praktiske øvelser, slik at deltakerne kan få en grundig forståelse av hvordan de skal håndtere ulike nødsituasjoner på en forsvarlig og profesjonell måte. Vi fokuserer videre på samhandling og kommunikasjon med nødetater og AMK/113, når det er behov for dette.

Kurset inkluderer også opplæring hjerte-lungeredning (HLR), slik at deltakerne kan være i stand til å handle raskt og effektivt i tilfelle en alvorlig nødsituasjon oppstår på tannklinikken. Dette kurset vil bidra til å bygge tillit, forbedre kompetansen og tryggheten til deltakerne, slik at de kan håndtere kritiske situasjoner på en profesjonell og trygg måte.

Ved å delta på akuttkurs for tannklinikk, vil deltakerne få et verdifullt kompetanseløft som vil bidra til å forbedre kvaliteten på tannhelsetjenesten som tilbys på klinikken. Det vil også øke pasientenes tillit til klinikken, og bidra til å opprettholde et høyt kvalitetsnivå i behandlingen som tilbys.

Så hvis du er tannlege, tannpleier eller arbeider på en tannklinikk ikke nøl med å kontakte oss for mer informasjon.

Blog at WordPress.com.